Tři králové, aneb co jsou zač?

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují.

 

V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka.

 

Určitě všichni známe převlečené děti v bílých pláštích s papírovou korunou na hlavě. Převlečené za tři krále. Naštěstí tyto tradice na mnoha místech ožívají. Děti chodí domek od domku a nechávají na dveřích ono typické

K † M † B † a příslušný rok

Věděli jste, že ono typické  † není křížek? Jde o formuli požehnání tomuto domu. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

Věděli jste, že v druhé polovině 20. století kdesi vznikla domněnka, že KMB je zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Byť toto latinské rčení vypadá starobyle, není doložitelné ze starší literatury.

Věděli jste, že první nedělí po Třech králích pak začíná takzvané masopustní období: veselá doba zábav, plesů a zabijaček, která je nakonec završena masopustním průvodem s maškarami.

Věděli jste, že v evangelním příběhu samotném není řeč ani o králích, ani o jejich počtu. Kolik jich tedy bylo? Poprvé se o třech mudrcích zmiňuje církevní spisovatel Órigenés na počátku 3. století, který počet tří zřejmě vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí.

„My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štestí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem!“

Pokud Vás zajímá, jak to všechno vím? No přiznávám, že nejsem zrovna vzorná katolička. Důvodem je, že letos jsme s dětmi chodily. Protože jsem nic nenechala náhodě, celé tři týdny jsme trénovali písničku a povídali si o tom co to je a proč se to dělá. Když už jsme chtěly tyto nové vědomosti někomu říct, zjistily jsme, že většina lidí tento svátek vnímá, tak že chodí charita.

Přijde mi to dost škoda.

Já sama jsem byla překvapená, co vše se za tím skrývá.

Michala

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů