PRANOSTIKY 

pro všechny aktivní rodiče a děti

1. LEDEN

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Suchý leden, mokrý červen.

Lednová zima i na peci je znát.

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.

Leden jasný, roček krásný.

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.

Na Nový rok o slepičí krok.
Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh.
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Na Nový rok, do zimy skok.
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.

Jaké počasí na svatého Makaria bývá, takové se i v září ozývá.

Na Tři krále o krok dále.

Na Tři krále mrzne stále.

Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.

Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.

Tři králové mosty staví, nebo je boří.

Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci.

Když 10. ledna slunce svítí, budem žita i vína hojnost míti.

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

 

2.ÚNOR

Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.

Je-li na svatého Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě 14 dní.

Je-li na Stolici svatého Petr zima, ještě dlouho potrvá.

Na svatého Valentýna zima sílit počíná.

Svatý Valentýnek - jara tatínek.

Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Kategorie: Únor

Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.

Na Hromnice zima s létem potkala se.

Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.

Přejdou Hromnice - konec sanice.

Zelené Hromnice - bílé velikonoce.

Na Hromnice zimy polovice.

Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

 

3.BŘEZEN

Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě mrzne 40 dní.

Svatý Josef přichází na led s pantokem.

Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele.

Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.

Josef s Marií (23. 3.) zimu zaryjí.

Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.

Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.

Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.

Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.

Svatá Eudoxie psa až po uši sněhem zavěje.

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato!

V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.

Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.

Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v roce.

Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.

V březnu prach - jistý hrách.

Březen - za kamna vlezem.

 

4.DUBEN

Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.

Po teplém Marku se často ochlazuje.

Na svatého Marka kdo nemá chleba, ať kouše jabka.

Jiří a Marek - mrazem se zalek.

Před Jiřím sucho, po něm mokro.

Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

Na svatého Jiří rodí se jaro.

Co se před svatým Jiřím zazelená, to se po něm ztratí.

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

Svatý Jiří na bochník míří.

Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani čtyři.

Do svatýho Jiřího nebojte se hada žádnýho.

Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.

Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.

Prší-li na Boží hod velikonoční, budou všechny neděle až do letnic deštivé.

Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, hojně sádla potrav.

Na velikonoce jasno - bude laciné máslo.

Jasné počasí o velikonocích - nastane léto o lomenicích.

Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.

Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.

Pranostika na Bílou sobotu

Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.

Velký pátek vláha - úrodu zmáhá.

Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.

Je -li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.

Pršívá -li 1. dubna, bývá mokrý máj.

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.

 

5. KVĚTEN

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

Před 13. dubnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodného mrazu.

Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.

Pankrácova nepohoda – vinohradům výhoda.

Déšť svatého Floriána je ohňová rána.

Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.

Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.

Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.

Filipa a Jakuba déšť - to zlá zvěst.

Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční.

Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle čočka zaseje.

Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.

Májová kapka platí nad dukát.

Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

Mokrý máj - v stodole ráj.

Déšť svaté Žofie švestky ubije.

Svatá Žofie políčka často zalije.

 

6. ČERVEN

Pro déšť na den Ladislava, dlouhým mokrem bolí hlava.

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.

Měsíc červen voní deštěm.

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.

Svatý Barnabáš na trávu nezapomíná, nejdelší den i trávu mívá.

Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.

Na svatého Antonína broušení kos započíná.

Červen červený jako z růže květ.

Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa.

Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.

Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.

O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.

Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.

Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.

Na Petra Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.

Lidé se radují létu, včely květu.

Od svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku.

Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.

Na svatého Jana noc nebývá žádná.

Do Jana Křtitele nechval ječmene.

Svatý Jan dešťů je přítel.

Jaké počasí o Janu bývá, takové i Michal mívá.

Prší-li ten den, prší celé tři dny.

Prší-li na svatého Jana, bude za čtyři dní pršeti pořád a ořechy se nehrubě obrodí.

Na svatého Jána má být louka shrabaná.

Svatý Jan otvírá zimě zase dveře.

Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží.

Ze suchého června rádi nebýváme, za vlhkého - vína, chleba nemíváme.

Déšť o svatém Vítu, škodí ječmeni i žitu.

Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.

Pohoda na svatého Víta - to dobrota žita.

Svatý Vít dává trávě pít.

Prší-li na svatého Víta, bývá špatná sklizeň žita.

Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop, ten ho dokop.

O svatém Vítě půl zrna v žitě.

Kdo seje na Víta, škoda žita.

Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.

Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.

Pláče-li Medard i ječmen zapláče.

Medardova kápě, čtyřicet dní kape.

Když prší na Medarda, namokne každá brázda.

Tak jak na svatého Medarda bouří, tak se celý měsíc po tom bouřky souží.

Medardovy mrazy vinné révy nepokazí.

Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí.

Když na Medarda prší, voda břehy vrší.

Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst.

Prší-li na svatého Medarda, prší ještě čtyřicet dní po sobě a zkazí se sena.

Jasný den na Medarda tiší rolníkovo naříkání.

Když Medard se rozvodní, pršívá šest týdní.

Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.

O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.

V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.

Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.

 

7. ČERVENEC

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.

Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.

Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.

Červenec horký, pěkné jsou vdolky.

Když prší na svatého Prokopa, zmokne každá kopa.

Svatý Prokop hřiba nakop.

Prší-li na Medarda i Prokopa, shnije mandel i kopa.

Prokop – zelí okop!

Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déšť trvanlivý.

Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.

Svatá Markéta vede žence do žita.

Není-li na Svatou Markétu slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha.

Déšť o Markétě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný čas pro sklízení sena i obilí.

Jaký červenec, takový leden.

Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim - na svatého Jakuba, dopoledne léto, odpoledne zima.

Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.

Svatá Máří vybírá hnízda komáří.

Je-li na svatou Maří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.

V den Maří Magdalény rádo poprchává, neboť svého Pána očekává.

Na Maří Magdalénu očekávej jistý déšť

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jest hojný na bouřky a vichřice.

Pěkný den před Svatým Jakubem slibuje pěkné žně.

Tři dny před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.

Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.

Jakub bez deště - tuhá zima.

Prší-li na Svatého Jakuba, hádá se o suchém a teplém počasí.

Jakub naseče, Anna upeče.

Pakli na Jakuba slunce svítí, pak má krutá zima býti.

Svatá Anna - chladna zrána.

Zvětšují-li na Svatou Annu mravenci své hromady, lze očekávat tuhou zimu.

Svatá Anna pšenku žala.

Okolo svaté Anky chladné poránky.

Když dne ubývá, horka přibývá.

Červenec žne žita, višně k tomu vítá.

 

8. SRPEN

Šedá mlha v srpnu nezdravá.

Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.

Je-li bouřka na Bartoloměje, na podzim se pořád změna děje.

Krásně o Bartoloměji, vinaři se smějí.

Bartolomějské větry ovsy lámou.

Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláčku, pomali; fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku, s oráním pospěš!

Je-li na Bartoloměje čas, je z lisu kvas.

Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

Ať si kdo chce co chce říká, v srpnu ještě do rybníka.

Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.

Na Vavřince povětří krásný, bude podletí suchý a jasný.

Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.

Vavřinec - první podzimec.

Na svatého Vavřince brambory do hrnce!

Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří

V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

Když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

 

9. ZÁŘÍ

Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje.

Je-li střídavě na Jiljí, je střídavé podletí.

Jiljí jasný - podzim krásný.

O svatém Jiljí jdou jeleni k říji.

Na den Jiljí hromy a blesky – čtyři týdny mokré stezky

Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.

Na svatého Štěpána krále je už léta namále.

Co srpen nedovařil, září nedosmaží.

Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří.

Teplé září - říjen se mračí.

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Na Panny Marie narození vlaštovek shromáždění.

Narození Panny Marie – co má studenou krev, do země se zaryje.

Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.

Jaké počasí na Panny Marie narození, takové bude osm neděl.

Jiří s teplem, Mikuláš s pící.

Neprší-li o Mikuláši bude suchý podzim.

Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.

Na povýšení svatého Kříže odkud fouká vítr, odtud přijde drahota.

Svatý kříž - ovčí stříž.

Po svatém Kříži podzim se blíží.

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.

Na Ludmily světice obouvej střevíce.

Svatá Ludmila deštěm obmyla.

Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.

Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

Po svatém Matouši čepici na uši.

Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.

Krásné počasí na svatého Matouše má vydržet ještě čtyři neděle.

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

 

10. ŘÍJEN

Fouká-li vítr na Svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek.

Remigius hrozny sbírá a Viktorín presem svírá.

Fouká-li na den Marie Orodovnice od východu, bude tuhá zima.

Den Marie Orodovnice - první mrazíky.

Svatý František zahání lidi do chýšek.

Svatý František - v poledne košile, ráno kožíšek.

Na svatého Placida zima teplo vystřídá.

Na svatého Placida slunce ohně nevydá.

Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá.

O svaté Brigitě ubývá mlha na úsvitě.

Je-li déšť na sv. Diviše, bude mokrá zima.

Kdo se těší, že na Diviše zasel, ať se netěší na úrodu.

Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.

Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

Na svatou Terezii každý švec obírá.

Svatá Terezie z rosičky nadělává perličky.

Svatá Terezie, krávy uvazuje.

Svatá Terezie z rosičky nadělává perličky.

Déšť na Havla, déšť na Vánoce.

Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto.

Svatý Havel do zelí zajel.

Když se do svatého Havla nesklidí zelí, je neuvařlivé.

Havel větrem foukává, Voršila tepla nedává.

Na svatého Havla kráva obyčejně v chlévě stává.

Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.

Sucho -li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.

Svatý Havel - devět počasí za den.

Opadá -li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima.

Září víno vaří, říjen mačká hrozen.

Studený říjen - zelený leden.

Teplý říjen - studený únor.

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.

Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.

 

11. LITOPADU

Všichni svatí dluhy platí.

Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.

Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je, třeba za pecu vlézt.

Kolem Všech svatých slunce uroní ještě malou slzu babího léta.

Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.

Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá, nebo padá mlha.

Kůra z buku na Karla Boromejského uťatá, když suchá, malou, když mokrá, velkou zimu znamená.

Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.

Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá.

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.

Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima levná; je-li jasno, bude zima tuhá.

Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet.

Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima.

O Martině po ledu - o Vánocích po blátě.

Na svatého Martina bývá dobrá peřina.

Zelí naložené na Svatou Kateřinu platí za nejlepší.

Řekla Káča Barce: Nechme toho tance!

Kateřina na ledě, Vánoce na blátě.

Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.

Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.

Je -li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená.

Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.

Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína.

Svatá Kateřina zavěsila housle do komína.

Na Saturnina skučí meluzína.

Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje.

Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima zase naše.

Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.

Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.

Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.

Sníh svatého Ondřeje žitu velmi prospěje.

Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
 
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.

Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat komáři.

Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.
 
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody

Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.

 

12. PROSINEC

Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.

Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.

Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.

Jaký prosinec - takový červen.

Studený prosinec - brzké jaro.

Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.

O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.

Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři neděle trvati. 

O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.

Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.

Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.

Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.

Když je Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.

Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.

Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy.

Svatá Barborka táhne sáně ze dvorka.

Na svatého Mikluláše je už zima celá naše.

Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.

O svatém Mikuláše často snížek práší.

Chodí-li se v adventu bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.

Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.

Když v 1. adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.

Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.

Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš jídat, sedláčku chleba režného