HÁDANKY 

pro všechny aktivní rodiče a děti

1. BLÁTO

Trochu voda, trochu zem,
volá na tě: nechoď sem!

 

2. KOMÁR

Které zvíře pije nejdražší nápoj na světě?

 

3. BRAMBORY

Můj počátek zná, kdo se štítí,
můj celek však spíš přijde k chuti
mé konce, hřiby, lovce tají,
„ham“ ze dvou třetin přičítají.

 

4. BROUSEK NA KOSU

Udělám ti, Vítku, hravě
ze zubaté bezzubou,
a z bezzubé zubatou
udělá můj bratr v trávě.

 

5. BUBEN

Dvě hlavičky bez úst spolu hovoří,
na kůži když se oboří.

 

6. CIBULE

Sedí panna na hrádkách
v devatero kabátkách
a těm kdo ji svlečou,
slzy z očí tečou.

 

7. DCERA

Mám otce i matku
a přece nejsem syn.

 

8. DÍRA

Co neshnije na dřevěné střeše?

 

9. DÍRY

Čím je jich více, tím méně váží.

 

10. DOPIS

Do domečku oknem vleze,
pak se s ostatními sveze.

 

11. DUHA

Dlouhá je a trvá krátkou chvíli,
široká je víc než jednu míli,
vysoká je, má sedmery schody,
přec se vejde do kapičky vody.

 

12. DVA MILIÓNY

Sto luk, na každé louce sto kop, u každé kopy sto volů, kolik je to rohů ?

 

13. HAD

Mihla se, už tu není,
zvědavá mašlička na kameni.

 

14. HODINY

Dvanáct panen v jedné posteli,
a žádná na okraji.

 

15. HOUSLE

Dřevěnou má v břiše duši,
dlouhý krk a čtyři uši.

 

16. HRÁBĚ

Táta dlouhý, máma krátká,
děti jako pimprlátka.

 

17. HLINĚNÝ HRNEC

Ze země pošel, krmil, napájel,
a když umřel, ani ho nepochovali.

 

18. HŘEBÍK

Když šel tam do hlavy ho tloukli,
když šel ven, za krk ho tahali.

 

19. JÁMA

Když mně přidávají, menší jsem;
když mně ubírají, větší jsem.

 

20. JAZYK

Červený beránek po ovčíně skáče.

 

21. ZRALÝ JEČMEN

Stojí, stojí, kmotr zlatý,
vousatý a kolenatý.

 

22. JEDLE

Je švadlena u vesnice,
co má jehel na tisíce.

 

23. JEHLA

Železné ptáče
přes ploty skáče
a koudelný ocas má.

 

24. KAČER

Jede, jede lovec,
má červený konec.
Kam ten konec strčí,
všude voda crčí.

 

25. KALHOTY

Jednou dírou tam,

dvěmi dírami ven,

a když jste venku,

teprve jste tam.

 

26. KLAVÍR

Bílé jsou a černé schůdky,
prsty mají s nimi půtky.

 

27. KLIKA

Od roka do roka
máme my proroka,
jísti mu nedáváme,
ruku mu podáváme.

 

28. KLOBOUK

Sedí pán na vršku,
měkkou má podušku,
často se smekne,
nic se nelekne.

 

29. KLUBÍČKO

Je velké jako jablíčko,
a kůň to z jámy nevytáhne.

 

30. KNIHA

Listy mám a strom nejsem.

 

31. KOCOUR

Má to hlavu jako kočka,
má to nohy jako kočka,
má to ocas jako kočka,
mňouká to jako kočka,
a není to kočka.

 

32. KOLA U VOZU

Čtyři pacholíci se honí,
žádný žádného nedohoní.

 

33. KOMÍN

Máme staříčka, co kouřívá třikrát za den.

 

34. KOŠTĚ

Přišel k nám host,
co v lese vzrost,
zatočil se po světnici,
praštil sebou pod lavici.

 

35. MAKOVICE

Má to velkou hlavu, malý mozek, na hlavě korunku a stojí to na jedné noze. Ani ve dne, ani v noci to nespí a přece jiným spaní dává.

 

36. MAPA

Města mám, domy žádné,

lesy mám, stromy žádné,

vody mám,

ryby žádné.

 

37. MĚSÍC A HVĚZDY

Šlehal sedlák do valachů,
roztrhl sobě pytel hrachu,
ztratil kozí syreček.

 

38. MĚSÍC, HVĚZDY, NEBE

Pole neměřené,
ovce nesčítané,
pastýř nesjednaný.

 

39. MOTÝL

Přiletěl obrázek, poseděl,
složil se, rozložil a odletěl.

 

40. MRAK

Šije mokrou nití,
k zemi nebe stahuje,
když dojdou nitě,
tak se odstěhuje.

 

41. MRÁZ
Přišel k nám host,
spravil nám most,
bez sekery bez dláta,
a přece je pevný dost.

 

42. NA PEKÁČI
Kde leží králík nejjistěji?

 

43. NÁPRSTEK
Maličký domeček
a v něm sto okéneček.

 

44. OHEŇ
Kdo ho spatří,
nechť ho potlačí;
kdo ho chce chovati,
musí se varovati;
dáš-li mu masti,
bude růsti,
když naroste,
bude krásti,
všecko ti před očima pobere
a z domu tě vyžene.

 

45. OKO
Škatulka, ve škatulce kulička, když se na ní podívá, koulí se.

 

46. OŘECH
Čtyři panny v kolébce,
žádná na okraji

 

47. OVOCE
Češe se, vlasů nemá,
klátí se, třtina není,
třese se, zimnici nemá.

 

48. OVOCNÝ STROM
Ráno obírej mne,
večír očesej mne,
jen mne neuraz,
dám ti za rok zas!

 

49. PALIČKA OD BUBNU
Skáče, skáče,
do stěny hlavou bije,
ale nezapláče.

 

50. PAMPELIŠKA

Stojí paní na palouku,
bílý závoj na klobouku.

 

51. PECKA

Maličký, však pevný domeček
skrývá stromeček.

 

52. PEŘINA

V jednom rožku trošku,
v druhém rožku trošku,
v třetím rožku trošku,
v prostředku nejvíc.

 

53. PILA

Čichá, čichá, nemá nosu,
co jí přijde pod zuby,
to semele v otruby.

 

54. PLAMEN, DÝM

Otec se rodí,
syn po hůře chodí.

 

55. PLNOU HUBU

Kolik má pes zubů?

 

56. PO NOCI JE DEN

Deset ptáčků po zlaťáčku;
po čem jeden?

 

57. POMNĚNKA

Tahle holka modrooká,
pořád sedá u potoka,
když si nohy trochu smočí
sluníčko jí svítí z očí.

 

58. POPEL

Z dřeva je a ze slámy
a přec jej oheň nestráví.

 

59. POTOK

Stoupá bez nohou,
bublá - úst nemá,
bere bez rukou i kupy sena.

 

60. PRSTEN

Škopíček bezedný,
plný masa nacpaný.

 

61. PŮL DEVÁTÉ

Půl deváté
bez půl páté,
dvě a půl třetí,
kolik je to?

 

62. RAK

Černý do koupele,
červený z koupele.

 

63. RAKEV

Kdo to dělá, nechce to,
kdo to koupí, nepotřebuje to,
kdo to potřebuje, neví o tom.

 

64. ROSA

Brzy ráno drahokam. Kde je?
Byl tam, není tam.

 

65. RUCE, PRSTY, TĚLO

Na dvou ratolestech deset větviček drží jeden kmen.

 

66. RUKA

Čtyři bratři u stolu,
pátý sedí na rohu.

 

67. RYBA

Jedna paní němá,
v bytě stání nemá.
Jakmile však svůj byt ztratí,
životem tu ztrátu platí.

 

68. RYBA VE VODĚ

Dům hučí, hospodář v něm mlčí.

 

69. RYBÁŘI, RYBY, RYBNÍK

Přišli páni bez pozvání,
vzali z domu hospodáře
a dům vyběhl oknem ven.

 

70. ŘEKA

Běžím, běžím,
nemám dech,
přitom ležím
na zádech.

 

71. ŘETĚZ

Je had, v těle samá díra,
nejí, přece neumírá.

 

72. SIRKA

Černá hlavička, bílá nožička.
Hlavička když zčervená,
konec nožky znamená.

 

73. SKLEP

Ve mně tma, venku světlo. Venku zima, ve mně teplo. Venku teplo, ve mně mráz. Jmenujte mne někdo z vás!

 

74. SLEPICE

Chodí panna po městě,
sukniček má na dvě stě.

 

75. SLUNCE

Co že to? Padne kousek zlata do vody a nežbluňkne to a ani deset párů koní to nevytáhne.

 

76. SLUNEČNÍ SVĚTLO

Metu, metu, nevymetu,
nesu, nesu, nevynesu,
až čas přijde samo vyjde.

 

77. SNÍH

Celého tě obleknu
bíle jako do krupice,
a když přijdeš do světnice,
honem z tebe uleknu.

 

78. STÍN

Samo to do jámy vleze,
a kdyby přišlo tisíc koní,
nevytáhnou toho.

 

79. SVÍČKA

Mladá je velká,
stará je malá.

 

80. ŠVEC

Kopyta mám,
přec nejsem zvíře.

 

81. TICHO

Kdo mé jméno vysloví,
hned mne zničí.

 

82. TMA

Když je viděti, nevidí mne nikdo,
a když není viděti, vidí mne všecko.

 

83. VAJÍČKO

Pěkný domek obílený,
ani oken, ani dveří.

 

84. VAŘÍ VODA

Pán s paní šepce,
dělají se čepce.

 

85. VČELA

Chlupaté chlupatiště uhání,

v hrníčku květu má snídani.

 

86. VEJCE

Dvoje víno v bečce a nesmíchá se.

 

87. VEPŘ

Chodí to po dvoře,
hned leží, hned oře.

 

88. VEŠ

Které zvíře je člověku nejvěrnější?

 

89. VIDLIČKA

Nemá to huby, ale tři zuby,
u jídla slouží, po něm netouží.

 

90. VÍTR
Na vodě se točí,
noc se neomočí.

 

91. VLČÍ MÁK
Pán v červeném klobouce
rozhlíží se po louce,
slunci nikdy nesmeká,
ale větru, ale větru
smekne zdaleka.

 

92. VLNKA

Panenka si u vlečky

plete bílé kraječky,
stále plete,
neuplete,
stále párá,
nerozpárá.

 

93. VODA
Běží to v potoku, od roku do roku,
vždycky dopředu a nikdy dozadu.

 

94. VRBA
Stojí babice
rozcuchaná velice.
Když přijdou časy,
zelené má vlasy,
když tělo chřadne,
do vody padne.

 

95. ZÁMEK U DVEŘÍ
Železná boudička,
dvířka jen maličká,
často je otvírá
se zoubky hlavička.

 

96. ZDRAVÍ
Máš-li mne, nedbáš mně,
ztratíš-li mne, poznáš mne.

 

97. ŽEBRÁCKÁ
Která hůl je nejtěžší?